Webkonferencje PIONIER

Przed przystąpieniem do webkonferencji zapraszamy do zapoznania się z dobrymi praktykami oraz najczęściej zadawanymi pytaniami.

Witamy w usłudze webkonferencji PIONIER.

Webkonferencje są to systemy zdalnej współpracy poprzez Internet. Usługa daje możliwość prowadzenia konferencji głosowo-wizualnych bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Oznacza to brak konieczności posiadania, czy instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego. Użytkownik musi posiadać jedynie przeglądarkę obsługującą Flash.

Usługa webkonferencji oferuje zestaw narzędzi współpracy, umożliwiających np. konferencje audio-wizualne, zdalne prowadzenie prezentacji, wspólne rysowanie po wirtualnej tablicy, konwersacje czat, nagrywanie sesji, oraz współdzielenie pulpitu. Typowe zastosowania to wirtualne spotkania projektowe, zdalne prowadzenie prezentacji czy zdalne nauczanie.

Usługa webkonferencji PIONIER została przygotowana w oparciu o narzędzia open source: BigBlueButton oraz Drupal. Usługa i aplikacja do zarządzania webkonferencjami została przygotowana przez Centrum Kompetencji Open Source w PCSS oraz jest utrzymywana przez Konsorcjum PIONIER.